Home / Press release / ​Telenor Connexion hjälper Leading Light utveckla smart gatubelysning

​Telenor Connexion hjälper Leading Light utveckla smart gatubelysning

Leading Light har i samarbete med Telenor Connexion utvecklat en uppkopplad belysningslösning, ActiveLights™ online som sänker driftkostnaderna och ger kunderna tillgång till nya informationstjänster.

Leading Light har i samarbete med Telenor Connexion utvecklat en uppkopplad belysningslösning som lanseras under året. Med ActiveLights™ online sänks driftkostnaderna och kunderna får tillgång till nya informationstjänster, något som efterfrågas.

Leading Light AB är ett innovativt företag som utvecklar och säljer klimatsmarta belysningssystem. De energieffektiva lösningarna används av kommuner, energibolag och företag. Lösningarna hjälper kunderna att uppnå miljömål samtidigt som de skapar en trygg miljö. Genom samarbetet med Telenor Connexion får Leading Light tillgång till en helhetslösning, Telenor Cloud Connect, som innefattar allt från lösningsdesign till drift.

Telenor Connexion har arbetat tillsammans med Leading Light för att optimera allt från hårdvarudesign, informationshantering och slutanvändarupplevelse.

“Hårdvarudesign, datakommunikation och applikationsutveckling är alla viktiga delar i lösningen. Samarbetet med Telenor Connexion har hjälpt oss att minska utvecklingstiden och ger oss även en stabil grund för nya innovativa tjänster “, säger Niclas Perkman, VD på Leading Light.
Förståelse för helhetslösningen är avgörande i driftsfasen. Telenor Connexion kommer att drifta och supporta belysningslösningen samt se till att den utvecklas över tid.

“Vi är mycket glada över att kunna stödja Leading Light i utvecklingen av det uppkopplade belysningssystemet, säger Marie Gustavsson, Regional Sales Manager Nordics på Telenor Connexion. Den energieffektiva lösningen och de miljömål som stöds, ligger helt i linje med Telenor Connexions värderingar och ett av våra fokusområden: hållbarhet. Genom att utforska nya sätt att använda smart teknik kan vi tillsammans med våra kunder utveckla hållbara lösningar med minimal påverkan på miljön.”

För mer information kontakta:

Niclas Perkman, VD, Leading Light AB
[email protected], 0727 16 99 58

Kristina Grandin,PR & Communications, Telenor Connexion
[email protected], 0734 25 26 21