Home / Press release / Adage och Telenor Connexion i hållbart samarbete med Svensk Glasåtervinning

Adage och Telenor Connexion i hållbart samarbete med Svensk Glasåtervinning

Svensk Glasåtervinning installerar nytt, smart recyclingsystem med uppkopplade återvinningscontainrar som ger information i realtid, optimerar insamlingsrutter, minskar kostnaderna och ökar hållbarheten. Den uppkopplade lösningen är framtagen av Adage, en leverantör av RFID-lösningar, i samarbete med Telenor Connexion, en ledande global leverantör av Internet of Things-lösningar.

Montering av Smart Recycling-transpondrar på glassåtervinningscontainrar på Öland.

Nytt, smart recyclingsystem med uppkopplade återvinningscontainrar som ger information i realtid, optimerar insamlingsrutter, minskar kostnaderna och ökar hållbarheten.

Svensk Glasåtervinning är bäst i världen på att återvinna glas. Företaget återvinner över 90 procent av alla glasförpackningar i Sverige.För att bli effektivare och mer miljösmarta investerar Svensk Glasåtervinning nu i ett nytt smart recycling-system. Den uppkopplade lösningen är framtagen av Adage, en leverantör av RFID-lösningar, i samarbete med Telenor Connexion, en ledande global leverantör av Internet of Things-lösningar.

De glasåtervinningscontainrar, som finns utställda runt om i landet, har tidigare antingen tömts för ofta, med negativa konsekvenser för miljö och ekonomi, eller för sällan med risk för nedskräpning och klagomål från allmänheten som följd.

Den nya Smart Recycling-lösningen, som är ett molnbaserat system för att mäta fyllnadsgraden i återvinningscontainrarna, gör det möjligt för entreprenörerna att frångå statiska tömningsscheman för att istället optimera tömningsrutterna. Förutom stora ekonomiska besparingar bidrar lösningen också till miljöbesparingar i form av minskade CO2-utsläpp.

Med realtidsdata planeras och optimeras tömningar

Smart Recycling-lösningen består av en transponder och mätare som fästs i taket på återvinningscontainrarna. Med hjälp av ultraljud mäts nivån i behållaren två gånger per dygn. Informationen skickas via mobilnätet till servrar i molnet, dit mätdata rapporteras, för att sedan finnas tillgängliga för entreprenörerna som sköter tömningen. På detta sätt kan tömningarna av containrar planeras och optimeras i realtid.

– Smart Recycling är en lösning som passar perfekt in i Svensk Glasåtervinnings synsätt. Lösningen kommer att vara till stor hjälp för våra entreprenörer som kommer att kunna optimera sina tömningar av containrar, bli mer kostnadseffektiva och samtidigt bidra till ett klimatsmart samhälle, säger Peter Trimmel, Inköp och Marknadschef på Svensk Glasåtervinning.

– Vi är mycket glada över avtalet med Svensk Glasåtervinning, som vi fått i stor internationell konkurrens. Samarbetet kommer att bidra till vår framtida utveckling och ger oss också möjlighet att bearbeta fler nationella och internationella kunder, säger Anders Hermansson, VD på Adage.

– Smart Recycling-lösningen är ett bra exempel på att den nya uppkopplade tekniken verkligen har möjlighet att göra skillnad och bidra till ett hållbart samhälle. Svensk Glasåtervinning, och andra företag som ligger i framkant och förstår värdet av Internet of Things, kommer att kunna skaffa sig stora konkurrensfördelar genom tekniken, säger Mats Lundquist, VD, Telenor Connexion.

Totalt kommer mer än 6000 containrar att kopplas upp. Leveranser påbörjades i juni 2016 och innan årets slut kommer cirka 1200 containrar vara uppkopplade. Det innebär att detta är ett av Sveriges största IoT-projekt/M2M i dagsläget.

För mer information kontakta:

Peter Trimmel, Inköp och Marknadschef, Svensk Glasåtervinning
[email protected], + 46 70 527 6099

Anders Hermanson, VD, Adage
[email protected], 070-266 96 36

Kristina Grandin,PR & Communications, Telenor Connexion
[email protected], 0734-25 26 21