Home / Press release / Capgemini hjälper Telenor Connexion att utveckla innovativ molnbaserad analyslösning

Capgemini hjälper Telenor Connexion att utveckla innovativ molnbaserad analyslösning

Capgemini Sverige AB har utvecklat och implementerat en ny lösning för Telenor Connexion som på ett helt nytt sätt möjliggör realtidsanalys av till exempel nätverksstatus, kostnadsnivåer samt status gällande kunders terminaler.

Capgemini Sverige AB har utvecklat och implementerat en ny lösning för Telenor Connexion. Lösningen möjliggör på ett helt nytt sätt realtidsanalys av till exempel nätverksstatus, kostnadsnivåer samt status gällande kunders terminaler. Detta förbättrar kundernas upplevelse av tjänster som används.

De stora mängder data som inhämtas från mobilnätverk och andra källor lagras och hanteras i Amazon Web Services skalbara molnplattform. Med hjälp av Capgeminis expertis inom big data och prediktiv analys kommer Telenor Connexion att kunna göra omfattande analyser av datamängderna i analysverktyget Spotfire. Capgemini kommer att sätta upp modeller som möjliggör djupgående analys samt visualisering av aktivitet i nätverket och av relaterade kostnader. Lösningen kommer bidra till att Telenor Connexion på ett annat sätt än tidigare kan arbeta förebyggande med förslag och förbättringar i verksamheten till nytta för både kunderna och bolaget.

Vi på Telenor Connexion ser att det kraftigt ökande antalet uppkopplade enheter ställer höga krav på oss som operatör och vi har länge haft visionen om ett kraftfullt analysverktyg för att ta verksamheten ett steg längre än idag. Vi är ytterst måna om att kunna ge våra kunder bästa möjliga upplevelse av våra tjänster och med realtidsanalys av data inhämtad från ett flertal källor kan vi nu styra verksamheten optimalt och på så sätt förbättra kundupplevelsen,säger Stina Sjödahl, projektledare på Telenor Connexion.

Telenor Connexion är ett bolag som ligger i framkant med att utveckla innovativa affärslöningar för uppkopplade produkter och tjänster. Utifrån ett agilt arbetssätt har vi utvecklat en lösning som möter de framtida utmaningarna där allt fler produkter och tjänster är uppkopplade och där allt större datamängder behöver hanteras och analyseras. Vi är mycket stolta över att ha fått utveckla en lösning som bygger på Telenor Connexions vision och ger dem en stabil grund för framtiden, säger Sara Hvatz, kundansvarig för Telenor Connexion på Capgemini.

Om Capgemini

Med fler än 145 000 anställda i 40 länder är Capgemini en av världens främsta leverantörer av management-, teknik- och outsourcingtjänster. 2014 rapporterade gruppen en omsättning på 10,573 miljarder Euro. Tillsammans med våra kunder, skapar och levererar vi på Capgemini verksamhets- och tekniklösningar som motsvarar kundernas affärsbehov och de resultat de vill uppnå. En stark multikulturell organisation har gett oss möjligheten att utveckla ett unikt sätt att samarbeta, Collaborative Business Experience™, som bygger på Rightshore®, vår globala leveransmodell.

Läs mer på www.se.capgemini.com

Rightshore® är ett registrerat varumärke som tillhör Capgemini