Home / Press release / Internet of Things kritiskt för företag inom fem år

Internet of Things kritiskt för företag inom fem år

Vart tredje svenskt företag anser att Internet of Things – sakernas internet – är kritiskt för företaget inom fem år. Det visar en ny rapport av Telenor Connexion som har intervjuat 100 svenska tillverkande företag.

Vart tredje svenskt företag anser
att Internet of Things – sakernas internet – är kritiskt för företaget inom fem
år. Det visar en ny rapport av Telenor Connexion som har intervjuat 100 svenska
tillverkande företag.

Utvecklingen inom Internet of Things, uppkopplade saker och
maskiner som kommunicerar med varandra och utför helt nya uppgifter, är i full
gång. Området spås en ännu mer dramatisk tillväxt under de kommande åren.

– Allt från digitala träningsarmband och basketbollar till hemlarm
och värmepumpar kopplas upp idag. Tidigare var det tekniskt omöjligt, men nu är
detta bara toppen på ett isberg av uppkopplade innovationer. Sverige ligger i
framkant i den globala utvecklingen och vi har goda möjligheter att göra det
till vår nästa exportframgång, säger Per Simonsen, VD på Telenor Connexion.

Förändrar branschen

För att ge en nulägesbild av Sveriges roll i den uppkopplade
ekonomin har Telenor Connexion, som är Nordens största leverantör av tjänster
för uppkopplade lösningar, låtit undersökningsföretaget Norstat intervjua 100
svenska tillverkande företag.

Undersökningen visar att sex av tio företag (60 procent) tror att Internet
of Things inom fem år kommer att förändra deras bransch, medan en tredjedel (32
procent) anser att området är kritiskt för det egna företaget om fem år. Hela
tre av fyra företag (77 procent) har eller planerar att implementera uppkopplade
lösningar i sin verksamhet inom två år.

De främsta skälen till att företagen implementerar uppkopplade
lösningar är bland annat att förbättra en tjänst eller service mot kund (61
procent), kostnadsbesparingar (36 procent) eller att skapa en ny intäktskälla
(34 procent).

Omogen marknad med utmaningar

Undersökningen visar samtidigt på en i vissa avseenden omogen
marknad, något som kan förklaras av den snabba utvecklingen. Ett exempel är den
otydliga ansvarsrollen för uppkopplade lösningar hos företag. Endast hos en
fjärdedel (23 procent) är det IT-chefen som är ansvarig, medan andra företag
nämner bland annat VD, produktchef, utvecklingschef och teknikchef.

Den största utmaningen kring sakernas internet anser företagen
vara frågor kring säkerhet och integritet (17 procent) följt av den tekniska
komplexiteten (15 procent). Utvecklingen medför även interna utmaningar för
företagen, främst att uppkopplade lösningar kräver en fungerande affärsmodell
(14 procent) och ny intern kompetens (13 procent).

– Trots dessa utmaningar är förutsättningarna för att lyckas med
uppkopplade satsningar extremt goda i Sverige, tack vare en hög nivå av infrastruktur,
kompetens och innovationskraft, säger Per Simonsen. Det visar inte minst alla
de nya företag som nu etableras och vars hela affärsidé bygger på Internet of
Things. Men särskilt de traditionella, tillverkande företagen genomgår idag
stora förändringar för att utnyttja och anpassa sig till möjligheterna som den
nya tekniken skapar.

Rapporten som sammanfattar undersökningsresultaten innehåller även
djupintervjuer med företag som berättar hur de använder uppkopplade lösningar. Bland
dessa är Volvo, Scania, Electrolux och Verisure, samt startupföretagen Trax och
Narrative. Även flera branschexperter ger sin syn på de utmaningar och
möjligheter som området medför.   

För att ladda ner rapporten klicka här.

För mer information
kontakta:

Kristina Grandin,PR and Communications, Telenor
Connexion
[email protected], 0734-25 26 21