Home / Press release / Kompetensbrist bromsar IoT-satsningar

Kompetensbrist bromsar IoT-satsningar

Förutsättningarna i Sverige för uppkopplade lösningar är goda anser företagen. Samtidigt saknar många både kunskap och resurser för satsningar på området. Det visar en ny undersökning genomförd bland Ny Tekniks läsare.

IoT Barometern 2017 - Hur viktigt är IoT inom ditt företag och bransch?

Förutsättningarna i Sverige för uppkopplade lösningar är goda anser företagen. Samtidigt saknar många både kunskap och resurser för satsningar på området. Det visar en ny undersökning genomförd bland Ny Tekniks läsare.

Kompetensbristen inom IT bromsar digitaliseringen hos många företag. Det gäller även användandet av uppkopplade lösningar (Internet of Things, IoT) inom olika branscher. Det visar undersökningen IoT-barometern 2017 som Brand Arena har genomfört bland tidningen Ny Tekniks läsare på uppdrag av Telenor Connexion.

Enligt undersökningen har drygt vart fjärde företag redan implementerat IoT-lösningar och andelen är ännu högre inom sektorer som IT och telekom (38 procent), tillverkningsindustrin (34 procent) och transport (33 procent). Ännu fler företag har med IoT i sin planering för nästkommande 12 månader. Störst är andelen inom IT och telekom (54 procent), tillverkningsindustrin (41 procent), transport (40 procent) och energi (35 procent).

Samtidigt finns en stor osäkerhet bland företagen. Nästan sex av tio företag uppger att de inte har tillräckligt med information för att genomföra en IoT-satsning. Det största hindret uppges vara bristen på kompetens, något som fyra av tio företag svarar. Störst är bristen inom transport, bygg och tillverkningsindustrin. Trots detta väljer en klar majoritet (57 procent) av samtliga företag att inte ta in extern kompetens till hjälp.

– En förklaring till kompetensbristen är den snabba IoT-utvecklingen där Sverige har väldigt goda förutsättningar sett till bland annat befintlig infrastruktur och ingenjörskunnande, säger Mats Lundquist, vd på Telenor Connexion. För att inte hamna på efterkälken måste svenska företag prioritera IoT som ett strategiskt initiativ. De behöver investera i ny digital kompetens och samarbeta med varandra, med startups och vara del av innovationsmiljöer. Lika viktigt är att skapa en intern miljö som uppmuntrar innovation och ständigt utmanar den egna affärsmodellen, innan någon annan gör det.

Företagen i undersökningen anser att de främsta fördelarna med IoT-lösningar är förbättrad service för kunder och nya intäktskällor. Ett resultat är att många företag planerar att ändra sin affärsmodell efter att ha infört en IoT-lösning. Enligt undersökningen är den främsta förändringen av affärsmodell att sälja en tjänst istället för produkt.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes med webbenkäter till Ny Tekniks läsare under december 2016 av Brand Arena/Alma Talent på uppdrag av Telenor Connexion. Total svarade 651 beslutsfattare inom svensk industri och näringsliv. Undersökningen finns att ladda ner här:

IoT Barometern 2017