Home / Press release / Lyse väljer Telenor Connexion för smarta elmätare

Lyse väljer Telenor Connexion för smarta elmätare

Lyse väljer Telenor Connexion som leverantör av mobilkommunikationen i lösning för smarta elmätare. Lösningen ska installeras i 140 000 hushåll.

Lyse Elnett är
det första större nätbolaget att på bred front installera smarta elmätare i
norska hem. Utrullningen är ett startskott som gör fler tjänster för smarta
hemmet möjliga. Som leverantör av mobilkommunikationen i lösningen, som ska
installeras i 140 000 hushåll, har Lyse valt Telenor Connexion.

Senast 1 januari 2019 ska alla elkunder i
Norge ha tillgång till smarta elmätare, enligt ett beslut om AMS (avanserte
måle- og styringssystem) av Norges vassdrags- og energidirektorat. Elnätsbolagen
ansvarar själva för införandet och den första utrullningen i bred skala påbörjas
i slutet av året när Lyse börjar installera smarta elmätare hos sina kunder i
Sør-Rogaland. Utrullningen beräknas omfatta totalt 140 000 hushåll fram
till slutet av 2018.

Lyse Smart är på uppdrag av Lyse Elnett ansvarig för
kommunikationen till och från mätaren. Företaget ska även erbjuda kommersiella
tjänster som är valfria för kunden.

– Smarta elmätare är en milstolpe som gynnar
både kunderna och samhället. Kommunikationsenheten hos mätaren kan också vara
ett nav för tjänster i det smarta hemmet, och denna utrullning eliminerar delar
av den höga kostnadsbarriär som har präglat marknaden för smarta hem. Kunderna
kan då enkelt styra belysning, värme, larm, dörrar och solskydd från sin
smartphone eller surfplatta, säger Jan Holm, VD på Lyse Smart, ett dotterbolag
till Lyse som utvecklar och säljer denna sorts lösningar under varumärket
Smartly.

De smarta elmätarna registrerar
strömförbrukningen på timbasis och skickar automatiskt denna information till Lyse
Elnett genom en kommunikationsenhet kopplad till mätaren. Det innebär att
kunderna kan få detaljerad information om sin strömförbrukning och på så sätt en
mer exakt avräkning. I kombination med värmestyrning kan detta hjälpa kunder
att spara pengar genom att endast förbruka värme när de faktiskt behöver den,
och när priserna på elmarknaden är låga. Dessutom kommer Lyse Elnett att
ytterligare förbättra leverans-kvaliteten genom att utnyttja data från mätarna.

Tillgängligheten i systemet viktigt

– Det är mycket viktigt för oss att etablera
kvalitet i våra kommunikationslösningar. Vi har valt ett system som ger oss
redundanta kommunikationslösningar och där Telenor Connexion levererar en
central komponent som kommunicerar via mobilnätet.

Vi ska leverera välfärdsteknologi för att
äldre ska kunna bo hemma tryggare och längre, och hemmets viktigaste funktioner
blir digitaliserade. Tillgänglighet och stabilitet är oerhört viktigt och
därför valde vi Telenor Connexion som har erfarenhet från detta område, säger
Holm.

Lösningen från Telenor Connexion innefattar
både hårdvara och tjänster. Telenor Connexion levererar också en VPN-lösning
och access till realtidsdata för säker kommunikation mellan Lyse Elnett och mätaren.
Till detta kommer supporttjänster tillgängliga dygnet runt, bland annat för omedelbar
felsökning, och access till landets ledande nätverk från Telenor Norge.

– Vi är stolta både över att Lyse har valt
oss som leverantör i den första större utrullningen av AMS och över att vara
delaktiga i att minska energiförbrukningen, säger Per Simonsen, VD på Telenor
Connexion. Vi har gedigen erfarenhet på området då vi medverkade till att
koppla upp och drifta närmare 1 miljon elmätare som ett led i regleringen av
elmarknaden i Sverige 2009. Våra kommunikationslösningar finns även i flera
andra kritiska tjänster som hemlarm, OnCall (larm i bilar) och andra
övervakningstjänster.

Telenor Connexion är ett helägt dotterbolag till Telenor
Group. Företaget är helt dedikerat till affärslösningar inom machine-to-machine
(M2M) och Internet of Things (IoT).

För mer information
kontakta:

Espen Schiager,
Kommunikasjonsrådgiver, Lyse Energi AS
[email protected], +47 4750 9176

Kristina Grandin,PR and
Communications, Telenor Connexion
[email protected], 0734-25 26 21