Home / Press release / Ny IoT-rapport guidar företag genom den digitala transformationen

Ny IoT-rapport guidar företag genom den digitala transformationen

Allt fler företag kopplar upp sina produkter, men det är fortfarande få som har gått från traditionell produkt till en uppkopplad produkt som tjänst. Ett nytt white paper, framtaget av Northstream på uppdrag av Telenor Connexion, vägleder företag genom de grundläggande förändringar som krävs för en sådan affärsmodell.

Telenor Connexion släpper idag en IoT-rapport som guidar företag i resan från produkt till uppkopplad produkt som tjänst.

Allt fler företag kopplar upp sina produkter, men det är fortfarande få som har gått från traditionell produkt till en uppkopplad produkt som tjänst. Ett nytt white paper vägleder företag genom de grundläggande förändringar som krävs för en sådan affärsmodell.

Northstream, ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag, släpper idag rapporten “From product to a connected product-as-a-service”. Rapporten, som har tagits fram på uppdrag av Telenor Connexion, en ledande leverantör av IoT-lösningar, guidar företag i resan från produkt till uppkopplad produkt som tjänst och den affärsmodell som krävs för detta.

Rapporten ger insikter kring viktiga strategiska frågor som: Vilka är de viktigaste fördelarna för företaget och dess kunder? Vilka är de viktigaste övervägandena och utmaningarna i processen? Vilka är de bästa metoderna för att säkerställa en framgångsrik digital transformation?

– IoT står högt på agendan hos många företag och det finns ingen tvekan om att effekterna och potentialen är enorm. De ursprungliga affärsmässiga anledningarna till att koppla upp produkter har oftast varit att realisera kostnadsbesparingar, till exempel genom att optimera service och underhåll. Men för många företag finns det en ännu större möjlighet i att skapa nya affärsmodeller för att öka intäkterna, addera värde till sitt erbjudande och bygga djupare kundrelationer, säger Bengt Nordström, VD på Northstream.

Ett sådant sätt att omdefiniera ett företags affärsmodell är att förvandla en traditionell produkt till en uppkopplad produkt som tjänst. Samtidigt är detta inte alltid enkelt gjort.

– Att ställa om ett företags affärsmodell från en traditionell produkt till en produkt som tjänst kan innebära utmaningar ur ett organisatoriskt perspektiv. Det kräver en förändring i tänkesätt och påverkar både strategi, processer, människor och teknik, säger Mats Lundquist, VD på Telenor Connexion.

– Både i kontakt med kunder och genom forskning har vi sett att det största hindret för ett företags digitala transformation är brist på kunskap. Därför har vi låtit ta fram detta white paper som tillsammans med vår etablerade steg-för-steg-metod guidar företag genom hela processen, avslutar Lundquist.

Hela rapporten kan laddas ner gratis här.

Executive Summary kan laddas ner här.

För mer information kontakta:

Caroline Garsbo, Marketing Manager, Northstream
[email protected]0704-73 80 05

Kristina Grandin,PR & Communications, Telenor Connexion
[email protected], 0734-25 26 21