Home / Press release / Telenor Connexion i avtal med Kamstrup kring smarta elmätare för DONG Energy i Danmark

Telenor Connexion i avtal med Kamstrup kring smarta elmätare för DONG Energy i Danmark

Telenor Connexion tecknar avtal med Kamstrup och förser företaget med en ”Managed Connectivity”-lösning för dess projekt med DONG Energy kring smart elmätning. Projektet blir det hittills största inom fjärravlästa elmätare i Danmark.

Telenor Connexion kommer att förse Kamstrup med en ”Managed Connectivity”-lösning för företagets projekt med DONG Energy kring smart elmätning. Projektet blir det hittills största inom fjärravlästa elmätare i Danmark.

I april 2015 berättade Kamstrup A/S, en ledande tjänsteleverantör inom smart elmätning, att företaget har ingått ett betydande avtal med danska företaget DONG Energy gällande en miljon fjärravlästa elmätare. Nu har Kamstrup valt Telenor Connexion som leverantör av en ”Managed Connectivity”-lösning. Utrullningen omfattar Köpenhamn med omnejd och är den största utrullningen av smarta elmätare hittills i Danmark.

Kamstrups lösning för smart elmätning baseras på beprövad radiokommunikationsteknik mellan centrala anslutningspunkter och mätare, där kommunikationen mellan anslutningspunkterna och huvudcentralens mjukvarusystem hanteras genom Telenor Connexions kommunikationslösning.

Den bästa samarbetspartnern inom uppkopplade lösningar

Valet av Telenor Connexion följde efter en utvärdering av den tekniska lösningen, säkerhetsnivån och förmågan att ge tillgång till flera nätverk i syfte att maximera kapacitet och redundans. Telenor Connexions omfattande erfarenhet och lösningens flexibilitet, både på en administrativ och teknisk nivå, var avgörande i Kamstrups val av partner.

– Med en professionell attityd, flexibelt tillvägagångssätt och stor kunskap har Telenor Connexion visat sig vara den bäst lämpade partnern för oss i det här högprofilerade projektet, säger Jens Andreasen, divisionschef Smart Metering på Kamstrup. För Kamstrup och vår kund var det viktigt att lösningen har en hög säkerhetsnivå och redundans genom hela telekommunikationskedjan.

– Vi är mycket glada över avtalet med Kamstrup kring projektet med DONG Energy, säger Mats Lundquist, VD på Telenor Connexion. Avtalet stärker vår ledande position inom uppkopplade lösningar och bygger på vår omfattande erfarenhet från tidigare utrullningar av smarta elmätare i Norden.

Mer exakt och hållbar elförbrukning

Med fjärrelmätare och införandet av timavläsning i Danmark kommer elkunder framöver att få sin elförbrukning avläst varje timme. Timbaserad mätning är en förutsättning för att skapa en mer flexibel elmarknad med möjligheten att bättre utnyttja produktionen av förnyelsebar el.