Home / Press release / Telenor Connexion lanserar nytt dataanalysverktyg, ARTS, som förser kunder med realtidsinsikter om uppkopplade enheter

Telenor Connexion lanserar nytt dataanalysverktyg, ARTS, som förser kunder med realtidsinsikter om uppkopplade enheter

Telenor Connexion lanserar ett nytt dataanalysverktyg, ARTS, som förser kunder med realtidsinsikter om deras uppkopplade enheter. Verktyget, som är utvecklat särskilt för Internet of Things (IoT), samlar in och analyserar stora mängder data. Med hjälp av de detaljerade insikterna kan kunderna optimera drift och underhåll, förbättra servicen och öka sina intäkter.

Verktyget, som är utvecklat särskilt för Internet of Things (IoT), samlar in och analyserar stora mängder data. Med hjälp av de detaljerade insikterna kan kunderna optimera drift och underhåll, förbättra servicen och öka sina intäkter.

Telenor Connexion utökar sitt erbjudande av IoT-lösningar med ett dataanalysverktyg som är unikt för IoT-branschen: ARTS (Advanced Real-time troubleshooting ToolSet).

Verktyget är särskilt utvecklat för IoT-enheter och gör det möjligt för Telenor Connexions kunder att få djupare insikter om deras data. ARTS ger unika och realtidsbaserade insikter om de globala mobilnätverken och de uppkopplade enheterna. Kunderna får därmed ett underlag för att kunna skapa en ännu bättre användarupplevelse, förbättra konkurrenskraften och öka intäkterna.

ARTS mäter och rapporterar leveransen av IoT-tjänster på global nivå för att säkerställa att denna är effektiv och optimerad. Användarna får också information om outnyttjad marknadspotential inom de segment de verkar inom. ARTS riktar sig till både nya och befintliga kunder inom exempelvis fordonsindustrin, fleet management, energi och säkerhet och är särskilt värdefullt för företag som verkar på en global marknad.

En kund som med framgång har testat betaversionen av ARTS är Verisure Securitas Direct, Europas ledande leverantör av uppkopplade hem- och brandlarm och produkter och tjänster för det smarta hemmet.

– ARTS har gjort det möjligt för oss att förbättra kvaliteten på våra tjänster och att vidta proaktiva åtgärder. Realtidsbaserade insikter har gjort att vi kan förutse hur våra uppkopplade enheter kommer att prestera och därigenom har vi kunnat erbjuda våra kunder en ännu bättre service och större sinnesro, säger Johan Norén, Project Manager Connectivity på Securitas Direct Verisure Group.

– Dataanalys skapar ett tydligt mervärde inom området Internet of Things. ARTS hjälper våra kunder både att förstå och agera på deras IoT-data, med resultatet att de kan minska underhållskostnader, optimera resurser och hitta nya intäktskällor, säger Mats Lundquist, VD på Telenor Connexion.

ARTS baseras på de uppkopplade enheternas beteenden i realtid och på kontinuerlig dataanalys som gör det möjligt att förutse en händelse redan innan den inträffar. Det gör att kunderna kan agera proaktivt och att kvaliteten hos tjänsten kan förbättras. ARTS ger detaljerade insikter inom områdena troubleshooting och support, operations, samt business intelligence.

ARTS är ett webbaserat verktyg och bygger på Amazon Web Services. Verktyget bidrar ytterligare till att uppnå Telenor Connexions mål, som är att hjälpa kunderna att fullt ut dra nytta av fördelarna med att vara uppkopplad.

– Telenor Connexion var snabba med att ta vara på möjligheterna med big data i molnet och med det nya dataanalysverktyget ligger de i framkanten av IoT-innovation. Med ARTS får Telenor Connexions kunder en säker, skalbar lösning för datadriven prediktiv analys utan att behöva hantera sin egen infrastruktur, säger Darren Mowry, Nordenchef på Amazon Web Services.

Demo på Hannover Messe

ARTS kommer att demonstreras den 25-28 april på Hannover-mässan i Tyskland. Telenor Connexion har en plats i den gemensamma montern Smart Connected (Hall 8, Stand D37) inom området Industrial Automation.

För mer information kontakta:

Rachit Saksena, Product Manager ARTS, Telenor Connexion
[email protected], 0734-417557

Kristina Grandin,PR & Communications, Telenor Connexion
[email protected], 0734-25 26 21