Home / Press release / Telenor Connexion utser Information Security and Privacy Officer

Telenor Connexion utser Information Security and Privacy Officer

Telenor Connexion har utsett Jimmy Johansson till Information Security and Privacy Officer med ansvar för informationssäkerhets- och integritetsfrågor.

Telenor Connexion har utsett Jimmy Johansson som ansvarig för företagets fokus på informationssäkerhets- och integritetsfrågor.

Telenor Connexion, den ledande leverantören av affärslösningar för uppkopplade produkter och tjänster, även kallat Internet of Things, har befordrat Jimmy Johansson till Information Security and Privacy Officer. Jimmy Johansson har tidigare arbetat som teknisk arkitekt på företaget.

I sin nya roll kommer Jimmy Johansson att ha ett nära samarbete med relevanta personer hos Telenor Connexion, Telenor Digital, Telenor Group och hos kunder, samt med informations-säkerhetsförespråkare inom företaget och dess lösningar mot kund.

Johansson ansvarar för utveckling, leverans och hantering av informationssäkerhetsarbetet. Det omfattar riktlinjer, rutiner och kontroller för att effektivt hantera informationssäkerhetsrisker och efterlevnad av lagar, Telenor Groups policys, informationssäkerhetsramverk, integritetsförordningar och best practice.

Johansson har närmare 15 års erfarenhet från IT- och telekombranschen och har ofta arbetat med olika säkerhetsaspekter.

– Ur ett säkerhetsperspektiv finns det en hel del intressanta utmaningar när sakernas internet nu börjar mogna. De uppkopplade enheterna är inte längre isolerade från allmänheten samtidigt som det måste vara enkelt för slutanvändare att säkert ansluta ytterligare sensorer eller enheter till sina nuvarande lösningar. För att fortsätta leverera säkra lösningar måste Telenor Connexion anpassa sig till de nya utmaningar som våra kunder står inför när de lanserar uppkopplade tjänster och produkter, säger Jimmy Johansson.

– Säkerhet har alltid varit en prioritet för oss och med en dedikerad roll för området tar vi ännu ett steg i detta arbete. Jimmy brinner för säkerhet utifrån alla perspektiv och är en mycket kompetent person. Han var delaktig i framtagandet av GSMAs riktlinjer IoT Connection Efficiency och arbetade med intressenter i hela telekomindustrin för att förbättra dem – det var ingen lätt uppgift utan krävde stor samarbetsförmåga och djup kompetens, personlig drivkraft och nyfikenhet. Jag är övertygad om att han kommer få användning av dessa egenskaper i sitt arbete inom informationssäkerhet- och integritetsfrågor hos Telenor Connexion, säger Stephen Bryant, CTO på Telenor Connexion.

Jimmy Johansson tillträdde sin nya roll den 1 mars och kommer att rapportera till Stephen Bryant.