Home / Press release / Telenor Connexions säkerhetsexpert talar på Mobile World Congress

Telenor Connexions säkerhetsexpert talar på Mobile World Congress

Telenor Connexions säkerhetsexpert, Jimmy Johansson, talar på Mobile World Congress i Barcelona. Jimmy, som varit delaktig i framtagandet av GSMA:s IoT Security Guidelines, kommer att lyfta fram vikten av säkerhetstänkande när man kopplar upp tjänster och produkter.

Jimmy Johansson, ansvarig för säkerhets- och integritetsfrågor på Telenor Connexion, medverkar under två programpunkter på Mobile World Congress i Barcelona. Jimmy, som varit delaktig i framtagande av GSMA:s IoT Security Guidelines, kommer att lyfta fram vikten av säkerhetstänkande när man kopplar upp tjänster och produkter.

Antalet uppkopplade produkter och tjänster ökar i rekordfart. De växande möjligheterna gör att många företag snabbt vill få ut nya lösningar på marknaden, vilket alltför ofta medför brister vad gäller säkerhet och integritet. Jimmy Johansson är på plats på MWC för att belysa dessa utmaningar och berätta hur företag bör gå tillväga för att utveckla säkra IoT-lösningar.

Seminarie: Connected Living Securely Scaling the Internet of Things (Session 2: Securing the IoT)

Säkerheten hos IoT-tjänster är inte starkare än sin svagaste länk. Därför har branschorganisationen GSMA utvecklat IoT Security Guidelines, ett ramverk för säker design, utveckling och användning av IoT-tjänster. Ramverket presenteras av Don Bailey, VD på Lab Mouse Security. Jimmy Johansson har varit delaktig i framtagandet av ramverket och kommer att berätta om de utmaningar och problem som ligger till grund för utvecklingen av dessa riktlinjer.

Seminariet avslutas med en gemensam frågestund modererad av Shane Rooney, chef för området Internet of Things på GSMA, där även Gustavo Tanoni, Security Solutions Manager på Ericsson, medverkar.

Tid: onsdag 24 februari, kl. 10:30 – 11:30
Plats: GSMA Seminar Theatre 1, CC1.1
https://www.mobileworldcongress.com/session/connected-living-securely-scaling-the-internet-of-things/

Paneldiskussion: Securing the Internet of Things
Med ett snabbt växande antal uppkopplade lösningar – från wearables och uppkopplade bilar till smarta hem och kritisk infrastruktur – följer en ökad risk för potentiella säkerhetshot. Hackare kommer alltid att leta efter sätt att utnyttja nya sårbarheter.

Vad kan branschen – från hårdvarutillverkare och apputvecklare till mobiloperatörer och branschorganisationer – göra för att säkra sakernas internet? Hur kan säkerhet och kryptering bäddas in IoT-plattformar, appar och big data-lager? Jimmy Johansson berör frågor som dessa tillsammans med talare som Sven Schrecker (Chief Architect IoT Security Solution, Intel), James Lyne (Global Head of Security Research, Sophos) och Marc Jones (VD, Aeris Communications).

Tid: torsdag 25 februari, kl. 11:00 – 12:00
Plats: Hall 4, Auditorium 5
https://www.mobileworldcongress.com/session/securing-the-internet-of-things/

Intervjutillfällen
För intervju med Jimmy Johansson, under MWC eller på hemmaplan, vänligen kontakta [email protected]. Även Mats Lundquist, VD på Telenor Connexion, är tillgänglig för intervju om IoT-branschen och Telenor Connexion.