Home / Press release / Telenor Connexions vd deltar vid svenskt statsbesök i Tyskland

Telenor Connexions vd deltar vid svenskt statsbesök i Tyskland

En näringslivsdelegation inklusive Mats Lundquist, vd för Telenor Connexion, besöker Tyskland den 5-7 oktober i samband med Kungaparets statsbesök. Programmet fokuserar på innovation, digitalisering och hållbarhet.

Mats Lundquist, vd för Telenor Connexion, besöker Tyskland den 7 oktober i samband med Kungaparets statsbesök.

En näringslivsdelegation inklusive Mats Lundquist, vd för Telenor Connexion, besöker Tyskland den 5-7 oktober i samband med Kungaparets statsbesök. Programmet fokuserar på innovation, digitalisering och hållbarhet.

Tyskland är världens fjärde största ekonomi och en av Sveriges största affärspartners. En åldrande befolkning, omställning till hållbar energi och digitalisering är några av de utmaningar som den tyska ekonomin står inför och där svenska företag, som Telenor Connexion, en ledande leverantör av Internet of Things (IoT)-lösningar, är väl positionerade att erbjuda lösningar.

Näringslivsdelegationen kommer att fokusera på nuvarande och framtida möjligheter och utmaningar av central betydelse för konkurrenskraften för den tyska och den svenska ekonomin. Programmet, som arrangeras av Business Sweden, omfattar ett tysk-svenskt seminarium om den nya digitala infrastrukturen, där fokus kommer att ligga på gemensamma utmaningar och möjligheter på vägen till den digitala ekonomin; och ett tysk-svenskt rundabordssamtal om hur innovation kan främjas.

H.M. Kung Carl XVI Gustaf kommer att delta i det officiella programmet tillsammans med den svenska näringslivsdelegationen. Tysklands vice förbundskansler och ekonomiminister, Sigmar Gabriel, och Sveriges närings- och innovationsminister, Mikael Damberg, kommer att hålla tal. Telenor Connexion deltar med kunder och partners såsom Volvo Group och Ericsson.

– Digitaliseringen gör det möjligt att adressera flera globala utmaningar, vilket skapar stora möjligheter. Det tyska statliga initiativet “Industrie 4,0” representerar omvandlingen av traditionell industri till smart tillverkning. Vi tror att denna transformation kommer att leda till en stark efterfrågan på IoT-lösningar och Telenor Connexion är väl positionerat för att utveckla och leverera dessa lösningar, säger Mats Lundquist, vd för Telenor Connexion.

Enligt Ylva Berg, vd för Business Sverige och arrangör av resan, är Tyskland en av Sveriges viktigaste handelspartners.
– Vi ser en fortsatt stor potential för svenska företag, både på områden där vi redan är starka, men även inom områden där vi kan ha en fördel gentemot tyska företag.

Business Sweden har tagit fram en rapport som ger en fördjupad analys av affärsmöjligheterna för svenska företag i Tyskland. Mer information här!