Home / Press release / Telenor Connexions VD i rundabordssamtal med EU-kommissionären Oettinger om uppkopplade och automatiserade bilar

Telenor Connexions VD i rundabordssamtal med EU-kommissionären Oettinger om uppkopplade och automatiserade bilar

Uppkopplade tjänster för bilar kan göra körningen säkrare och minska trafikstockningar och koldioxidutsläpp. I ett rundabordssamtal under Mobile World Congress framför Europas fordons- och telekomindustri sin syn på viktiga frågor och lösningar inom denna utveckling till Europakommissionen. Telenor Connexions VD är inbjuden av EU-kommissionären Oettinger att delta.

Uppkopplade tjänster för bilar kan göra körningen säkrare och minska trafikstockningar och koldioxidutsläpp. I ett rundabordssamtal under Mobile World Congress framför Europas fordons- och telekomindustrin sin syn på viktiga frågor och lösningar inom denna utveckling till Europakommissionen.

Rundabordssamtalet Connected and Automated Driving hålls den 22 februari på Mobile World Congress (MWC) i Barcelona under ledning av EU-kommissionären Günther Oettinger. Mats Lundquist, VD på Telenor Connexion, har bjudits in av Oettinger att delta i rundabordssamtalet tillsammans med andra medlemmar i branschorganisationen ETNO, European Telecommunications Network Operators’ Association.

Uppkopplade bilar innebär tillväxtmöjligheter för Europa. 2030 förväntas den globala marknaden nå 44 miljoner automatiserade fordon. Detta kan få stor positiv påverkan både på ekonomin och samhället, vilket återspeglas i fler arbetstillfällen, säkrare vägar, bränsleeffektivitet, minskade trafikstockningar och en övergripande högre produktivitet.

Rundabordssamtalet på MWC samlar fordons- och telekom/IT-branschen för att diskutera samarbete kring digitala aspekter av uppkopplade och automatiserade bilar i syfte att gynna både branscherna och Europa.

På agendan står diskussioner om viktiga frågor och lösningar för uppkoppling, policyfrågor (input till EU-kommissionens policys och regulatoriska åtgärder) samt idéer till ett förslag om ett europeiskt projekt kring uppkopplade och automatiserade bilar.

– Varken bilindustrin, telekomsektorn eller Europa har råd att gå miste om denna digitala möjlighet, skrev Oettinger nyligen på sin blogg.

– Uppkopplade tjänster för bilar finns redan idag och är ett område som växer snabbt. Inbyggda fordonstjänster för nödsituationer och diagnostik har blivit standard hos våra kunder. Jag ser fram emot givande diskussioner om hur ytterligare innovation och investeringar i uppkopplade fordonstjänster kan främjas inom EU, säger Mats Lundquist, VD på Telenor Connexion.

Rundabordssamtalet är en del av ministerprogrammet och äger rum den 22 februari kl. 11:00-13:30. Representanter från följande branschorganisationer deltar: ACEA och CLEPA för bilindustrin, GSMA, ETNO och ECTA för telekomindustrin.