Home / Press release / Telenor Connexions vd på exportfrämjande resa till Asien med näringsminister Mikael Damberg

Telenor Connexions vd på exportfrämjande resa till Asien med näringsminister Mikael Damberg

För att främja svensk export och affärsverksamheten för svenska aktörer inom ICT, säkerhet och life sciences reser närings- och innovationsminister Mikael Damberg till Japan och Sydkorea den 25-27 november tillsammans med en företagsdelegation, där Telenor Connexions vd Mats Lundquist ingår.

För att främja svensk export och affärsverksamheten för svenska aktörer inom ICT, säkerhet och life sciences reser närings- och innovationsminister Mikael Damberg till Japan och Sydkorea den 25-27 november tillsammans med en företagsdelegation, där Telenor Connexions vd Mats Lundquist ingår.

I slutet av september presenterade regeringen Sveriges nya exportstrategi som innehåller en rad insatser för att stärka svenska företags export- och internationaliseringsmöjligheter. Att öka närvaron på tillväxtmarknaderna i Asien är en viktig del av exportstrategin.

Redan två månader senare är ministern på plats i Asien tillsammans med ledande svenska bolag för att stärka befintliga affärsrelationer och erbjuda nya möjligheter till samarbetemellan Sverige och Japan, världens tredje största ekonomi och Sveriges näst största exportmarknad i Asien efter Kina, och Sydkorea, Sveriges fjärde största exportmarknad i Asien.

På programmet står förutom möten med flera ministrar och ledningen för betydande japanska och koreanska företag, ett innovativt ICT (Information, Communication,Technology) seminarium på temat “Internet of Things”. Seminariet syftar till att stimulera till diskussion och samarbete på både offentlig och privat nivå inom området innovativa produkter och lösningar. Förutom Telenor Connexion medverkar även Volvo och Scania, båda kunder till Telenor Connexion, samt samarbetspartnern Ericsson.

Enligt Business Sweden, som arrangerar resan, ses Sverige som ett föregångsland och svenska lösningar har mycket gott renommé. Den japanska ICT-marknaden är stor och benämns av den japanska regeringen som kritisk för att stimulera den japanska ekonomin. Här finns stora möjligheter för svenska företag med banbrytande lösningar och tjänster. I Sydkorea har Business Sweden identifierat flera nyckelindustrier med extra stor potential, bland andra den tillverkande industrin, cleantech, sjukvård och medicinteknik, samt IT/telekom.

– Eftersom de asiatiska företagen, liksom de svenska, ställs inför en ökad internationell konkurrens så är det många av dem som frågar sig vad de kan lära sig av Sverige vad gäller nya innovationer, affärsmodeller och internationell framgång, säger Mats Lundquist, vd på Telenor Connexion.

– Företagen letar efter sätt att bli mer kostnadseffektiva och skapa nya intäktsströmmar. Internet of Things (sakernas internet) erbjuder mycket goda möjligheter för detta, särskilt för tillverkande företag som kan addera ett helt nytt tjänsteutbud och därmed utöka sin marknad och konkurrenskraft, fortsätter han.

Asien, som enligt IMF World Economic Outlook har en förväntad tillväxt på 44%, är en viktig marknad för Telenor Connexion. Företaget verkar både för att svenska bolag ska kunna exportera sina digitala tjänster/lösningar till regionen samt för att hitta nya kunder lokalt på marknaden. Telenor Connexion har nyligen utsett Mikael Lindholm som ansvarig för regionen.

Telenor Connexion är en del av Telenor Group, en av världens största mobiloperatörer. Telenor har en stark regional närvaro i Asien med nära 180 av sina 196 miljoner mobila abonnemang här.

Foto Mikael Damberg, Kristian Pohl/Regeringskansliet
Foto Mats Lundquist, Ted Olsson/Telenor Connexion