Home / Press release / Telenor Connexions vd reser till Indien med statsminister Stefan Löfven och svensk delegation

Telenor Connexions vd reser till Indien med statsminister Stefan Löfven och svensk delegation

Statsminister Stefan Löfven och en svensk företagsdelegation, där Mats Lundquist, vd för Telenor Connexion, ingår, till Indien på exportfrämjande resa.

Sveriges statsminister Stefan Löfven och en svensk företagsdelegation, där Mats Lundquist, vd för Telenor Connexion, ingår, är inbjudna som huvudpartner för Make in India Week i Mumbai, den 12-15 februari. Resan är ett led i den svenska regeringens exportfrämjande verksamhet.

Indien, världens tionde största ekonomi och en framväxande global aktör, genomgår en stor omvandling. För att driva utvecklingen framåt har Indiens regering lanserat ett program som syftar till att göra Indien till ett globalt centrum för tillverkningsindustrin. Som en del av programmet anordnas Make in India Week, en viktig industrimässa med prominenta deltagare från såväl Indien som utomlands. Veckan invigs den 13 februari i Mumbai av den indiska premiärministern Modi och den svenska delegationen är inbjuden som huvudpartner.

På delegationens program står möten med viktiga beslutsfattare inom privat och offentlig sektor, rundabordssamtal med indiska och svenska företagsledare samt flertalet seminarier. Telenor Connexion deltar tillsammans med bland andra kunderna Volvo och Scania, samarbetspartnern Ericsson och svenska Post- och telestyrelsen, PTS.

– Internet of Things (IoT) kommer att kunna bidra till Indiens ekonomiska och sociala utveckling och till att lösa några av landets största utmaningar när det gäller infrastruktur. Ett flertal statliga projekt förväntas driva användningen av IoT-teknik i landet under de kommande fem åren, säger Mats Lundquist, vd på Telenor Connexion.

Enligt Business Sweden, som arrangerar resan, är Sveriges relationer med Indien mycket goda. Sverige har ett starkt varumärke i Indien och potentialen för ett fördjupat samarbete är betydande.

Telenor ser Asien som en viktig marknad och arbetar lokalt för att stödja regionala kunder och globalt för att svenska företag ska kunna exportera sina digitala lösningar till regionen.

– Huvudteman under Make in India Week kommer vara smart tillverkningsindustri, industriell automation och smarta städer – områden där Telenors lösningar passar väl med Indiens behov, fortsätter Mats Lundquist.

Telenor har en stark närvaro i Asien med över 180 av sina 200 miljoner abonnenter i regionen. Hela 50 miljoner av dessa finns i Indien. Både Telenor Indien och Telenor Connexion är helägda dotterbolag i Telenorkoncernen, en av världens största telekomoperatörer.

Foto Stefan Löfven, Kristian Pohl/Regeringskansliet
Foto Mats Lundquist, Ted Olsson/Telenor Connexion