Home / Press release / Telenor stärker en klar ledarposition inom Internet of Things

Telenor stärker en klar ledarposition inom Internet of Things

Enligt Post- och telestyrelsens nya rapport ”Svensk Telemarknad 2014” har Telenor Connexion 78% av den svenska maskin-till-maskin-marknaden (M2M), även kallat Internet of Things eller sakernas internet och är helt klart ledande.

Enligt Post- och telestyrelsens nya rapport ”Svensk Telemarknad 2014” har Telenor nu över 80% av den svenska maskin-till-maskin-marknaden (M2M), även kallat Internet of Things eller sakernas internet. Telenor förstärker därmed ytterligare sin ledar- och expertposition inom marknaden.

Post- och telestyrelsen (PTS) släppte igår sin senaste statistikrapport ”Svensk Telemarknad 2014”. Av rapporten går att utläsa att Telenor, med sina bolag Telenor Connexion AB och Telenor Sverige AB, stärker sitt grepp på den svenska marknaden. Tillsammans står de för 80,5 procent av M2M-abonnemangen med majoriteten inom Telenor Connexion som är helt specialiserat på området. De operatörer som kommer på andra respektive tredje plats uppvisar en marknadsandel på respektive 10,7 och 8,5 procent.

Högre tillväxt takt än konkurrenterna

Trots att den svenska M2M-marknaden har växt med närmare 20 procent så har Telenor hållit en ännu högre tillväxttakt än marknaden och har under året ökat sin marknadsandel med 0,8 procentenheter och har nu mer än 4,9 miljoner M2M-abonnemang.

– Det är förstås glädjande att vi växer i högre takt än marknaden i övrigt. Vi ser det som ett bevis på att kunderna uppskattar vår kompetens, vår långa erfarenhet inom området och vår helhetslösning, säger Per Simonsen, vd på Telenor Connexion, Telenorkoncernens företag helt dedikerat till M2M/IoT-lösningar.

– Samtidigt som vi har gedigen erfarenhet från globala utrullningar med kunder som Scania, Hitachi och Volvo Cars är Telenor Connexion som ett mindre, specialiserat bolag flexibelt och snabbfotat nog att möta de varierande behov som kunder från helt olika branscher har, fortsätter han.

Tillväxten kommer, enligt Per Simonsen, främst från fordons- och säkerhetsbranschen samt från industri- och energisektorn.

Fortsatt stark utveckling

Per den sista december 2014 uppgick antalet M2M-abonnemang i Sverige till 6,1 miljoner. Detta är en ökning på 18% jämfört med samma period förra året. Intäkterna från M2M-branschen uppgick till 834 miljoner kronor under 2014, vilket är en ökning med 32% jämfört med 2013. PTS och branschen spår en fortsatt stark utveckling de kommande åren.