IoT Readiness Test

 

Vad du får ut av testet:

1) En IoT-readiness ranking för din organisation
2) Föreslagna åtgärder
3) Tips för IoT best-practice framåt
4) Rekommenderad läsning från våra IoT-resurser

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår VD och ledningsgrupp är intresserade och involverade i processerna kring att implementera IoT.

Stämmer inte alls
Stämmer verkligen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har definierat de huvudsakliga fördelarna med IoT för vårt företag och vi har en IoT-strategi med definiera mål på plats.

Stämmer inte alls
Stämmer verkligen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har den kompetens som krävs i organisationen, och det finns ett dedikerat team som fått ansvaret för implementeringen av IoT. Alternativt, vi är beredda att investera i extern hjälp för att planera och genomföra projektet.

Stämmer inte alls
Stämmer verkligen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har bestämt vilka marknadssegment vi borde rikta in oss på för våra uppkopplade produkter.

Stämmer inte alls
Stämmer verkligen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har räknat på affären och vi är medvetna om de huvudsakliga effekter som IoT-implementeringen kommer att ha på vår affär och organisation.

Stämmer inte alls
Stämmer verkligen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har bestämt oss för att investera tid och pengar, såväl för strategiskt som operativt arbete, för att lyckas med vårt IoT-projekt.

Stämmer inte alls
Stämmer verkligen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi vet vilka IoT-tekniker som bäst passar vår affär.

Stämmer inte alls
Stämmer verkligen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har börjat koppla upp våra produkter via ett test, eller delvis på vissa produkter eller marknader.

Stämmer inte alls
Stämmer verkligen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har börjat förändra vår affärsmodell, och har förflyttat oss till uppkopplade produkter-som-tjänster, istället för att bara sälja produkter.

Stämmer inte alls
Stämmer verkligen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har förändrat vår affär till en affärsmodell där nya intäkterna kommer från nya marknader och marknadssegment.

Stämmer inte alls
Stämmer verkligen