Telenor ARTS – Avancerat verktyg för realtidsanalys

Via vårt molnbaserade nätverksanalysverktyg får ARTS-kunder tillgång till realtidsinsikter i prestandan för deras IoT-enheter och -nätverk baserat på big data-analys.

Vad är ARTS?

Telenor ARTS (Advanced Real-time troubleshooting Tool Set) är ett webbgränssnitt som körs på en molnplattform. ARTS samlar in och analyserar stora dataströmmar och ger detaljerade åtgärdbara insikter. Med ARTS kan du förutsäga nätverksproblem, skapa automatiska larm och identifiera nya marknadsmöjligheter.

Som ett resultat kan kunderna få en djup förståelse för hur IoT-enheterna presterar i nätverket och till och med förutsäga problem innan de uppstår.

 • Användningsbeteende i realtid och big data-analys
 • Analys av nätverkshändelser
 • Förutsägelse av problem innan de inträffar

Identifiera, förutse, lös

Vår värld är full av uppkopplade saker som genererar stora mängder information.
Fram till nyligen har det varit svårt att hantera dessa data, och de flesta operatörer kan bara säga om enheten är uppkopplad till nätverket eller inte.
Det är ok, men inte bra. Så fram till nyligen kunde ingen erbjuda verkliga realtidsinsikter om alla dessa nätverksdata, om roamingnätens hälsotillstånd, problem som enheterna möter i nätverket och intressanta mönster och trender.

Baserat på enheternas uppträdande i realtid och big data-analys analyserar ARTS kontinuerligt händelserna i nätverket och kan förutse ett problem innan det inträffar; vilket gör att proaktiva åtgärder kan vidtas så att tjänstekvaliteten förbättras.

ARTS samlar in och analyserar stora dataströmmar i nätverket och förser kunderna med detaljerade åtgärdbara insikter inom områden som:

Viktiga fördelar med ARTS

Operativ excellens

 • Mäter kvaliteten på tjänsten över hela världen
 • Förutser problem i nätverken och föreslår automatiskt lösningar

Proaktiv support till kunder

 • Sparar tid och pengar med snabba supportrutiner (från timmar till minuter
 • Automatiserade larm ger trygghet

Nya möjligheter genom big data-analys

 • Identifierar bästa maskin-/programvarukombination av nästa generation
 • Hittar nya marknadsmöjligheter genom insikter om den outnyttjade potentialen på tillväxtmarknader

ARTS – Varför använda?

 • Felsökning på ett enda ställe

  Samma ställe för att få SIM-statusöversikt direkt från M2M-plattformen och liveflöde från nätverket.

 • Åtgärdbara varningar

  Få automatiska varningar för att minska eventuella stilleståndstider, eftersom vår Service Operations Center då redan arbetar med att lösa problemen.

 • Förebyggande åtgärder

  Möjliga nästa steg för att lösa felet.

 • Prediktiv SIM-problematik

  Identifiera andra SIM-kort som står inför samma problem i nätverket.

 • Realtids genomsynlighet i nätverket

  Få nätverksflöde för varje timme i upp till 48 timmar som visar hur mycket nätverksaktivitet som utförts av SIM-kortet.

 • Placera ut SIM-kort på kartan

  Användarna kan se den ungefärliga placeringen av basstationen som SIM-kortet var anslutet till när positionen skickades av SIM-kortet till Telenors nätverk.

 • Nyckeltal för användning

  Få globala eller landsspecifika användningsmönster och agera utifrån toppar.

 • Effektiviteten hos roamingnät

  Identifiera enkelt enheter som har problem utanför nätverket.

 • Kommande geografiska områden

  Identifiera nya länder där enheter dyker upp och saknar täckning.

 • Nyckeltal för enhetsprestanda

  Identifiera vilka kombinationer av maskin-/programvara för enheten som fungerar bäst i nätverkets

 • SIM-prestandastatistik

  Överblicka och analysera om aktiva och icke-aktiva enheter uppfyller IoT-uppkopplingseffektiviteten från GSMA.

 • Nyckeltal för nätverksprestanda

  Tydlig indikering av tjänstens SMS- och datakvalitet

Ur affärsmässigt perspektiv

Snabbare felsökning

Man kan förbättra tillförlitligheten genom att snabbt utföra grundorsaksanalys och påskynda felsökningen.

Se framtiden

Bli medveten om ett problem innan det inträffar och få automatiska förslag på hur du åtgärdar problemet.

Finjustera allt

Identifiera den bästa kombinationen av maskin-/programvara och nätverk för att minska kostnaderna.

Med full kontroll

Övervaka hela infrastrukturen och reagera på realtidsvarningar.

Datadrivna beslut

Få tillgång till era IoT-insikter via ett grafiskt användargränssnitt, som erbjuder alla vyer du behöver för total kontroll.

Direkt åtkomligt

Få tillgång till era IoT-insikter via ett grafiskt användargränssnitt, som erbjuder alla vyer du behöver för total kontroll.

Produktspecifikation: Telenor ARTS

Detaljerad beskrivning av ARTS (Advanced Real-time troubleshooting Tool Set)

Report: Analyzing IoT device performance

Telenor Connexion has combined real-time traffic monitoring with data analytics for IoT devices and networks to reduce the risk of signaling congestion and improve operational performance.