Test Lab

Experiment med applikationer, moduler och betaversioner i en kontrollerad radiomiljö i kombination med live core-nätverk.

IoT-testlabbet är specialiserat på att analysera funktionalitet hos IoT-enheter och produkter.
I IoT Test Lab testar specialister kundernas produkt i en kontrollerad miljö för att säkerställa tillförlitligt beteende när de tas i drift.
Det är viktigt att upptäcka eventuella fel i maskinvaru- och programkombinationer tidigt för att eliminera eventuella problem vid lanseringen.
Efter testningen får kunden en detaljerad testrapport.

Våra testlabb erbjuder olika möjligheter att testa din produkt, enhet eller applikation och finns i Karlskrona och Göteborg i Sverige.

Tillgängliga testpaket

  • Applikationstestning säkerställer att kritiska applikationer är fullt funktionella och att eventuella säkerhetsluckor är tätade. Applikationstestning är särskilt viktigt där den slutliga prestandan är avgörande för slutkunden, till exempel under pågående transaktioner och tidskritiska överföringar.
  • Uppkopplingseffektivitet – verifierar samverkansuppkopplingen mellan IoT-lösningen och nätverket.
  • Nätverkskompatibilitet – verifierar samverkansuppkopplingen mellan IoT-lösningen och nätverket. Det innebär att man kontrollerar att produkten har korrekt roamingbeteende, överensstämmer med nätverksprotokoll och fungerar om nätverkstäckningen är otillfredsställande.
  • Antennprestanda – detta paket fastställer att antennenheten fungerar för alla använda frekvensband och radiotekniker. Det bekräftar också att enheten fungerar på olika fysiska platser som i källare, slutna miljöer eller öppna områden. Otillfredsställande antennprestanda kan orsaka att enheten förbrukar för mycket nätverksresurser, ström eller inte fungerar vid cellgränser.
  • Felsökning – det här paketet används för djupgående orsaksanalys. Felsökningen sträcker sig utöver normal testomfattning och bör användas för pågående projekt.
  • Maintenance Release Regression – detta paket är en tjänst för IoT-enheter, som har testats framgångsrikt, med fokus på att ändra och lägga till funktionalitet. Maintenance Release Regression-testning bekräftar att eventuella ändringar eller tillägg inte får någon negativ påverkan på enheten.

Ladda ned

IoT Test Lab Produktspecifikation

Detaljerad beskrivning av vårt Test Lab, pdf för nedladdning.