Insikt

IoT-trender inom fordonsindustrin

Läs om hur uppkopplade bilar samverkar med andra fordon och ett helt ekosystem med uppkopplad transportinfrastruktur.

Biltillverkare erbjuder nya tjänster, både i och utanför sina bilar tack vare snabbare mobilkommunikation och bättre teknik i de uppkopplade fordonen. När IoT blir fullt utvecklat kommer uppkopplade fordon ha realtidskommunikation med det omgivande uppkopplade ekosystemet.

Med hjälp av snabb mobilkommunikation kan uppkopplade fordon samverka med andra fordon och sensorer på vägen för att skapa en behagligare och säkrare resa. Detta ekosystem av uppkopplad transportinfrastruktur gör avancerade förarstödsystem (ADAS) och självkörande (autonoma) bilar till verklighet och det kommer förändra sättet på hur vi tänker kring transporter och rörlighet.

Telenor Connexion har spelat en central roll för att skapa ett fungerande uppkopplat ekosystem för bilindustrin.
Idag har vi ett nära samarbete med branschledande företag runt om i världen för att kunna anpassa tjänsterna på lokal nivå.

Viktiga utmaningar för branschen

  • Tekniska förändringar kommer förändra bilindustrin i grunden och biltillverkarna måste övervinna organisatoriska och tekniska utmaningar.
  • Leverantörerna måste anpassa sig för att lyckas.
  • Uppkopplad bilteknik måste skyddas mot cyberattacker.

Uppkopplade transportekosystem underlättar stadstrafiken

Vägarna blir alltmer överbelastade och bussar och tunnelbanor är fullproppade under rusningstider. Faktum är att när så många människor förlitar sig på samma transportsätt ökar behovet av smartare lösningar. Att koppla samman smarta städer med uppkopplade bilar är nästa viktiga steg. Här spelar tekniken en viktig roll och då särskilt inom Internet of Things (IoT). De system som finns i fordonen idag, som automatisk parkering och omdirigering för att undvika trängsel, är grunden för framtida lösningar för vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-infrastructure (V2I) eller vehicle-to-everything ( V2X).

Autonoma bilar kommer att vara en viktig informationskälla i framtiden. Fordonen kan till exempel användas för att ge information om potthål så att vägarna kan förbättras och informera förarna om lediga parkeringsplatser längs vägen. Dessa bilar kommer också kunna fatta sina egna ”beslut” baserade på information om luftkvalitet och väder som de får från den uppkopplade världen.

Den uppkopplade bilen är redan verklighet idag och nästa steg är ännu smartare bilar.

Biltillverkare behöver en öppen men mycket säker uppkoppling till transportekosystemet.

Konsumenterna blir alltmer kräsna och kunniga och vill vara uppkopplade hela tiden.
Det innebär att uppkopplingarna som används för bilarna måste använda den senaste tekniken.
Flera olika aktiveringstjänster krävs för att stödja ett öppet ekosystem för de uppkopplade bilarna.
Systemen ska inte bara vara öppna och framtidssäkrade, de måste också vara extremt tillförlitliga och säkra.
Vi har haft ett nära samarbete med pionjärerna när det gäller uppkopplade bilar och det har gett oss en unik förståelse för dagens bilindustri.
Vi använder den här erfarenheten och de här kunskaperna i våra uppkopplade lösningar för den globala bilindustrin.

Utvecklingen inom bilindustrin

Kort sikt

Europeiska eCall-förordningar driver på utvecklingen av uppkopplade bilar från 2018 och framåt.
Fler uppkopplade lösningar för eftermarknaden ger högre marknadspenetration och bättre avkastning.
Användarbaserade försäkringar (UBI) blir allt mer intressanta på fler marknader runt om i världen nu när nya aktörer som MNOs erbjuder bilförsäkringar.
Uppkopplade bilar förväntas öka med 35 procent per år och öka från 21 miljoner uppkopplade bilar 2016 till 94 miljoner år 2021

Lång sikt

Autonoma bilar och V2X (vehicle-to-everything) innebär nya idéer och tekniker för den uppkopplade resan: Snabbare LTE och 5G blir verklighet, vilket möjliggör mobil datakommunikation i realtid.
Ett nytt samarbete mellan OEM, MNO och Tier1 inleds vilket stärker det uppkopplade ekosystemet
Mobility as a Service (MaaS) skapar nya ägarmodeller via samarbeten mellan OEM och kollektivtrafiken.

Är du redo för IoT?

Är ditt företag redo för IoT och digital transformation?

Vårt IoT Readiness Test kan hjälpa dig att avgöra hur långt din organisation har kommit hittills och vilka steg ni behöver ta för att utveckla och införa framgångsrika IoT-lösningar.