Insikt

Uppkopplade transporter och logistik – en snabb översikt

Vad kan de som äger fordonsflottor förvänta sig av IoT-lösningarna? I den här korta översikten från Telenor Connexion får du svaret.

IoT gör det möjligt för transportbranschen att bättre spåra och hantera tillgångar som fordon och containrar. Nedan följer några av fördelarna du kan förvänta dig av en IoT-lösning.

Lägre ägandekostnader

Telematik gör att du kan fjärrövervaka ett stort antal fordon och containrar runt om i världen. Drift- och underhållskostnaderna minskas med verktyg för routing och navigering, fjärrdiagnostik och serviceplanering.

Ökad prestanda och lägre utsläpp

Uppkopplade fordon gör att du kan se hur förarna kör och minska kostnaderna för bränsle och reparationer. Minimera överdriven tomgång, höga varvtal, hårda inbromsningar, dåliga växlingar och fortkörning samtidigt som utsläppen minskar.

Gladare förare

Automatiserade processer för att lasta containrar och hantera körjournaler minskar arbetsbelastningen på förarna, vilket leder till säkrare körning, bättre arbetsprestationer och gladare förare.

Lättare att följa reglerna

Ser till att ni följer föreskrifterna när det gäller arbetstimmar och underhåll av fordonen. Förarna kan lätt ta fram den information som behövs.

Säkrare last och färre stölder

Sensorer inne i släpet eller containern spårar deras läge och status med automatiska uppdateringar och varningar för att säkerställa rätt temperatur, för att upptäcka stölder och se till att förarna är säkra i högriskområden.

Nöjdare kunder

Detaljerade uppdateringar gör att kunderna vet exakt var leveransen är och när de kan räkna med att få varorna, vilket i slutändan leder till nöjdare kunder.

Det här och mycket mer får du med en IoT-lösning

Du kan få detta och mycket mer med en IoT-lösning från en erfaren samarbetspartner. Kontakta oss idag för att få veta mer om hur IoT kan omvandla din verksamhet.

Connect with us

Ta kontakt med en erfaren IoT-affärsutvecklare

Hitta både regionala och globala leads och uppfyll kundernas behov med hjälp av våra affärsutvecklare.